Om oss

Selskapet Einar & Kaares Mekaniske A/S, til daglig E.K. Mekaniske A/S, (org. Nr. 965 582 290) ble etablert i 1992 og holder til i Lindebergveien 1 på Frogner i Sørum.

Vi er en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Virksomheten utfører arbeider av varierende type og størrelse innenfor stålbransjen. 
 
Vi produserer trapper, rekkverk og stålkonstruksjoner. Rehabilitering av gamle gårder og balkonger, smijernsarbeider og rustfritt. Hovedvekten av våre arbeider ligger i Oslo og Akershus.
 
Lederne i bedriften har fra 30 - 60 år i bransjen som fagarbeidere og har derfor meget gode kunnskaper om alt innen bransjen.
 
Vi er medlem i Bedriftsforbundet, Norsk Stålforbund. Godkjent lærebedrift i sveise og platearbeiderfaget. Vi har som mål å ha 2 lærlinger og 1 elev på utplassering fra yrkesskolen.

Vi har et godt innarbeidet kvalitetssystem som brukes av alle ansatte og bedriften jobber kontinuerlig med HMS arbeid i verkstedet og på byggeplasser. Samt HLR kurs til alle ansatte hvert år og hjertestarter på kontoret.

Einar Berge -                      Knut                    Elin               
       Einar Berge                                        Knut Berge                                        Elin Berge
      Daglig leder                                    Faglig konsulent                 Regnskaps- og kvalitets ansvarlig 


                                   Anders                

                                          Anders Hahn
                                        KS/HMS