Illum

 Illum er et rehab. prosjekt hvor vi har alt primær og sekundærstål. Det betyr alt i stålbæringer og stålforsterkninger, rekkverk og trapper. Nye bæringer til kommende rulletrapper etc.

         

                          B4        B5        B2


                         B6        B8        B15

                         B17        B18       B22
                        Kontroll av sveisninger


                                                                  B21  

                                                    Jevnlig kontroll av ekstern sveisekoordinator