Øvre Vollgate 9

Vår entreprise var alt stål og sekundærstål. Dvs stålbæringer i form av søyler og støpeplater til nytt dekke. Ny innvendig hovedtrapp som går fra kjeller etasjen til 5 etasjen. Bjelker tvers over atrium( Lysgård) for bæring av glasstak m. m.                                                                

                                                                   

                                                          B1                                                                                          
                                                                                                                                               

                     A7               A12


                                          A6           A15         

                        Trapp 3                                          1087[1]           

  1081[1]  1082[2]  1083[1]  1084[1]    

                                  1086[1]                        1088[1]                                                                                                                                                                 

                                  1085[1]                      1089[1]